Mr.Brightside View my profile

[Canto] A Great Man

posted on 14 Aug 2012 12:08 by misterbrightside directory Fiction
'ณ วันหนึ่ง
ข้าเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
เพียงตื่นหนึ่ง'
 
บันทึกถึงตัวเองอีก 20 ปีข้างหน้า
 
 
 
 
 
'ณ วันหนึ่ง
ข้าเป็นเด็กชายผู้ไร้ความกลัว
เพียงตื่นหนึ่ง'
 
ตอบกลับถึงตัวเองเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

Comment

Comment:

Tweet

:)

#3 By รัฐ ปัญเจียง on 2012-09-04 21:22

ช็อกอะไรอาเจ้ เตือนความจำ ช่วงนี้จิตตก 

#2 By Mr.Brightside on 2012-08-14 15:40

#1 By styxx on 2012-08-14 13:53

Recommend